Publikacje pokonferencyjne

W bez mała sześcioletniej historii członkostwa Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej już dwukrotnie mieliśmy okazję uczestniczyć w wyborze przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Wybory do Parlamentu Europejskiego, choć nie wzbudzają takiego zainteresowania jak elekcje krajowych organów przedstawicielskich, na pewno zasługują na uwagę. Uwagę skupioną nie tylko na prawnych regulacjach, ale także na politycznych i społecznych aspektach procesu wyboru posłów do PE. Próbą takiego szerszego, wielowymiarowego spojrzenia było spotkanie prawników, politologów, socjologów i medioznawców w trakcie dwudniowej ogólnopolskiej konferencji naukowej "Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo, media, społeczeństwo", która miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji UMK w dniach 10-11 grudnia 2009 roku. Odbyła się ona dzięki współpracy Centrum Studiów Wyborczych UMK oraz Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Zwieńczeniem wspólnej inicjatywy jest, składająca się z dwóch tomów, publikacja pokonferencyjna. Książki mają charakter interdyscyplinarny. Znalazły się tutaj artykuły politologów, prawników, socjologów czy medioznawców, w których przygotowaniu partycypowali przedstawiciele różnych ośrodków akademickich z całego kraju.

Tom I - Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów

okladka

Redakcja naukowa:
Andrzej Sokala, Bartłomiej Michalak, Anna Frydrych, Radosław Zych
Recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
Projekt okładki: Krzysztof Skrzypczyk
ISBN: 978-83-7285-526-8
Wymiary: 16,6 X 23,5 cm.
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2010, ss. 340.


Spis treści:

PRAWNE ASPEKTY WYBORÓW
1. Systemy wyborcze do Parlamentu Europejskiego: mechanizmy i konsekwencje polityczne (Wojciech Sokół)
2. Podział mandatów w Parlamencie Europejskim między delegacje narodowe (Jacek Haman)
3. Ile okręgów wyborczych? Uwagi do struktury okręgów w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Bartłomiej Michalak)
4. Zmiana rozumienia zasady powszechności wyborów w Polsce na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego (Anna Frydrych, Radosław Zych)

POLITYCZNE ASPEKTY RYWALIZACJI WYBORCZEJ
1. Europejskie "rodziny" partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (Michał Kozera)
2. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Jacek Sobczak)
3. Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w świetle koncepcji ich peryferyczności Waldemar Wojtasik
4. Skrajna prawica na Węgrzech w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (Karolina Gawron)

LOKALNE ASPEKTY KAMPANII WYBORCZEJ
1. Determinanty wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w regionie kujawsko-pomorskim (Jarosław Wojtas)
2. Kreowanie wizerunków kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu lubelskiego (Wojciech Maguś)
3. Specyfika wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu wyborczym małopolskie-świętokrzyskie (Anna Cyran, Bartosz Jarosiński)
4. Wybory do PE w okręgu nr 13 kampania i rezultaty 2009 (Maciej Drzonek)
5. Przebieg, wyniki, analiza kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. W kontekście Bielska-Białej (Dagmara Mika)
6. Kampania wyborcza do Europarlamentu w Malborku 7 czerwca 2009 r. (Małgorzata Wnorowska)

SPOŁECZNE ASPEKTY WYBORÓW
1. Wybory do Parlamentu Europejskiego jako wskaźnik tożsamości europejskiej (Patryk Wawrzyński)
2. Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego a wiedza na temat obywatelstwa unijnego w państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej (Michał Łuszczuk)
3. Dyspozycyjny lęk jako zmienna różnicująca aktywność wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (Agnieszka Turska-Kawa)
4. Partycypacja wyborcza elektoratu do Parlamentu Europejskiego na tle wyborów ogólnokrajowych (Arkadiusz Żukowski)
5. Kobiety w Parlamencie Europejskim po wyborach z czerwca 2009 roku w tle polityki równościowej Unii Europejskiej (Michał Piechowicz)

Tutaj można zamówić książkę

Tom II - Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny

okladka

Redakcja naukowa:
Marek Jeziński, Wojciech Peszyński, Aleksadanra Seklecka
Recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Roman Bäcker
Projekt okładki: Krzysztof Skrzypczyk
ISBN: 978-83-7285-527-5
Wymiary: 16,6 X 23,5 cm.
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2010, ss. 414.


Spis treści:

MEDIA TRADYCYJNE W KAMPANII WYBORCZEJ
1. Nacechowanie obrazów partii politycznych w prasie ogólnopolskiej w okresie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (Paweł Ścigaj)
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004 i 2009 roku na łamach regionalnej prasy. Analiza na przykładzie Lubelszczyzny (Lidia Pokrzycka)
3. Problematyka wyborcza na łamach tygodników opinii na przykładzie "Polityki" i "Wprost" - wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (Jacek Wojsław)
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego w programach mediów publicznych w 2009 roku: subiektywna promocja czy obiektywne informowanie? (Aleksandra Seklecka)
5. Polska wideopolityka w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (Łukasz Scheffs)

NOWE MEDIA W KAMPANII WYBORCZEJ
1. W poszukiwaniu e-europejskiego sukcesu, czyli o wykorzystywaniu narzędzi internetowych w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego (Maria Nowina Konopka)
2. Wrzuty, blipy i twittery. Nowe media w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (Marta Dorenda)
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego w języku publicystów portalu internetowego www.konserwatyzm.pl (Alicja Borasińska)
4. Wykorzystanie blogów w kampanii wyborczej lewicowych kandydatów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (Michał Pienias)
5. Wykorzystanie Internetu jako podstawowej formy komunikacji w kampanii wyborczej. Studium kampanii do Parlamentu Europejskiego Sergiusza Najara (Adam Drosik)

MARKETINGOWE ASPEKTY KAMPANII WYBORCZEJ
1. Symboliczne uwarunkowania polityki. Przypadek kampanii do PE 2009 (Marek Jeziński)
2. Personalizacji zachowań wyborców i wybieranych. Analiza porównawcza polskich elekcji do Parlamentu Europejskiego w 2004 i w 2009 roku (Wojciech Peszyński)
3. Strategie polskich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009 w świetle badań reklamy telewizyjnej (Michał Jacuński)
4. Telewizyjna reklama polityczna w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w Polsce (Małgorzata Adamik)
5. Zdyskredytować przeciwnika, czyli negatywny przekaz wyborczy w kampanii telewizyjnej do Parlamentu Europejskiego (Dawid Ciechacki)
6. Kampanie profrekwencyjne przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2009 roku jako rodzaj marketingu społecznego (Łukasz Bartosik)

STRATEGIE MARKETINGOWE PODMIOTÓW POLITYKI
1. Platforma Obywatelska - "Postaw na Polskę" (Aleksandra Seklecka, Wojciech Peszyński)
2. Poszukiwacze zaginionej marki - analiza marketingowa Prawa i Sprawiedliwości (Bartosz Szwejkowski)
3. Kampania komitetu SLD-UP w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (Łukasz Tomczak)
4. Polskie Stronnictwo Ludowe - "Głosuj na swoich" (Aleksandra Seklecka)
5. Polska Partia Pracy - lewicowy ruch protestu (Bartłomiej Michalak)

Tutaj można zamówić książkę
© 2009-2010 • autor serwisu • Bartłomiej Michalak • projekt graficzny • PMK Design