Program konferencji

CZWARTEK, 10 grudnia 2009 r.

9.15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji i powitanie gości

9.40-12.00 - Sesja plenarna

prowadzenie: prof. dr hab. Roman Bäcker - audytorium C

Systemy wyborcze do Parlamentu Europejskiego. Mechanizmy i konsekwencje
prof. Wojciech Sokół (UMCS)
Partycypacja wyborcza elektoratu do Parlamentu Europejskiego na tle wyborów ogólnokrajowych
prof. Arkadiusz Żukowski (UWM)
Eurowybory 2009 - triumf strategicznego minimalizmu
dr hab. Mariusz Kolczyński (UŚ)
Kierunki zmian ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego
prof. Marek Chmaj (SWPS Warszawa)
Symboliczne uwarunkowania polityki. Przypadek kampanii negatywnej w wyborach do PE 2009
prof. Marek Jeziński (UMK)
Kampanie wyborcze do Parlamentu Europejskiego
prof. Jacek Sobczak (UAM)
dyskusja

12.30-14.00 - Panele równoległe

Panel I: Analiza treści telewizyjnych reklam wyborczych

prowadzenie: dr hab. Robert Wiszniowski - sala posiedzeń Rady Wydziału

Telewizyjna reklama polityczna w kampanii wyborczej do PE w 2009 roku w Polsce
mgr Małgorzata Adamik (UMCS)
Wybory do Parlamentu Europejskiego w programach mediów publicznych
mgr Aleksandra Seklecka (UMK)
Spoty wyborcze formą walki politycznej - analiza spotów wyborczych w kampanii do Parlamentu Europejskiego
mgr Bartosz Szwejkowski (UMK)
Polska wideopolityka w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku
mgr Łukasz Scheffs (UAM)
dyskusja

Panel II: Analiza strategii podmiotów polskiej rywalizacji wyborczej

prowadzenie: dr hab. Mariusz Kolczyński - audytorium C

Pozycjonowanie oferty partii politycznych w wyborach do PE w 2009 r.
dr Marzena Cichosz (UWr)
Strategie komunikacyjne polskich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009 w świetle badań empirycznych
dr Michał Jacuński (UWr)
Personalizacja zachowań wyborców i wybieranych. Analiza porównawcza polskich elekcji w 2004 i 2009 roku
mgr Wojciech Peszyński (UMK)
Działania profrekwencyjne przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2009 jako rodzaj marketingu społecznego
mgr Łukasz Bartosik (UMK)
dyskusja

14.00-15.00 - Przerwa obiadowa

15.00-16.30 - Panele równoległe

Panel III: Wybrane aspekty systemu wyborczego

prowadzenie: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski - audytorium C

Degresywnie proporcjonalny podział mandatów w PE: historia i propozycja rozwiązania problemu
dr Jacek Haman (UW)
Ile okręgów wyborczych? Uwagi do struktury okręgów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
dr Bartłomiej Michalak (UMK)
Rozszerzenie rozumienia zasady powszechności wyborów po wstąpieniu Polski do UE na przykładzie wyborów do PE
mgr Anna Frydrych (UMK), mgr Radosław Zych (UMK)
Głosowanie elektroniczne - szansa czy zagrożenie
Monika Michalak (UMK)
dyskusja

Panel IV: Ogólnoeuropejska debata wyborcza

prowadzenie: prof. dr hab. Wojciech Sokół - sala 99

Europejskie "rodziny" partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.
mgr Michał Kozera (UMCS)
Wybory do Europarlamentu 2009 na Węgrzech. Konsekwencje dla regionu Europy Środkowej i Unii Europejskiej
mgr Karolina Gawron (UMK)
Wybory do Parlamentu Europejskiego jako wskaźnik tożsamości europejskiej
Patryk Wawrzyński (UMK)
Wybory do PE w okręgu nr 13. Kampania i rezultaty
dr Maciej Drzonek (US)
dyskusja

17.00-19.20 - Prezentacje działań profrekwencyjnych

prowadzenie: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski - audytorium C

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Urząd Miasta Toruń
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dyskusja

20.00 Uroczysta Kolacja - Pałac DąmbskichPIĄTEK, 11 grudnia 2009 r.

9.30-11.00 - Panele równoległe

Panel V: Prasa w kampanii wyborczej

prowadzenie: dr Waldemar Wojtasik - sala 101

Obrazy partii politycznych w prasie ogólnopolskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.
dr Paweł Ścigaj (UJ)
Problematyka wyborcza na łamach tygodników opinii na przykładzie "Polityki" i "Wprost" - wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku
dr Jacek Wojsław (UG)
Eurowybory 2009 w polskich tygodnikach opinii
mgr Wojciech Dąbrówka (UKSW)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004 i 2009 roku na łamach regionalnej prasy. Analiza na przykładzie Lubelszczyzny
dr Lidia Pokrzycka (UMCS)
dyskusja

Panel VI: Internet jako nośnik promocji wyborczej

prowadzenie: prof. dr hab. Marek Jeziński - sala 102

Eurowybory w Internecie, czyli czego polscy politycy nauczyli się od sztabu Obamy
mgr Barbara Brodzińska-Mirowska (UMK)
Wrzuty, Blipy i Twittery - nowe media w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2009
mgr Marta Dorenda (UMK)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 w języku publicystów portalu internetowego konserwatyzm.pl
mgr Alicja Borasińska
"Wykorzystanie blogów w kampanii wyborczej lewicowych kandydatów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku"
mgr Michał Pienias (UŁ)
dyskusja

11.30-13.00 - Panele równoległe

Panel VII: Rezultaty kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego

prowadzenie: dr Marzena Cichosz - sala 102

Wybory europejskie. Motywacje, decyzje i frekwencja wyborcza
dr hab. Robert Wiszniowski (UWr)
Second-order elections. Redukcjonistyczna weryfikacja teorii na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 roku
dr Waldemar Wojtasik (UŚ)
Psychologiczne portrety elektoratów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku
mgr Agnieszka Turska-Kawa (UŚ)
Reprezentacja kobiet w Parlamencie Europejskim po wyborach z czerwca 2009 r.
mgr Michał Piechowicz (UMK)
Spiżowe prawo oligarchii w Parlamencie Europejskim
mgr Marcin Kleinowski (UMK)
dyskusja

Panel VIII: Kampania na poziomie regionalnym

prowadzenie: dr Bartłomiej Michalak - sala 101

Kreowanie wizerunków kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu lubelskiego
mgr Wojciech Maguś (UMCS)
Determinanty wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w regionie kujawsko-pomorskim
mgr Jarosław Wojtas (UMK)
Wykorzystanie Internetu jako podstawowej formy komunikacji w kampanii wyborczej. Studium kampanii do Parlamentu Europejskiego Sergiusza Najara
mgr Adam Drosik (UO)
dyskusja

13.15 - Debata na temat zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego

prowadzenie: dr Bartłomiej Michalak - sala posiedzeń Rady Wydziału

14.30 - Obiad


Program Konferencji do pobrania w całości jako plik PDF

© 2009-2010 • autor serwisu • Bartłomiej Michalak • projekt graficzny • PMK Design