Organizatorzy

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

baner3

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK zatrudnia dwóch pracowników samodzielnych oraz trzech adiunktów. Kierownikiem jest dr hab. Marek Jeziński prof. UMK. Oprócz tego pod opieką naukową samodzielnych pracowników zakładu pozostaje również pięciu doktorantów.

W naukowym obszarze zainteresowań badawczych pracowników i doktorantów znajdują się następujące zagadnienia: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, komunikacja polityczna, nowe media, medioznawstwo, teoria i historia gatunków dziennikarskich, komunikacja masowa, marketing polityczny czy kultura popularna. Zakład czynnie uczestniczy również w przygotowaniu kilku naukowych konferencji. Sztandarowym przedsięwzięciem stała się konferencje „Nowe media”, która odbyła się już trzykrotnie (2007, 2008 i 2009 rok).

Centrum Studiów Wyborczych

baner2

Centrum Studiów Wyborczych UMK to działająca od niedawna jednostka organizacyjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która powstała w celu stworzenia ośrodka prowadzącego działalność badawczo - edukacyjną, zajmującego się szeroko rozumianą problematyką wyborczą i referendalną. W ostatnim czasie Centrum Studiów Wyborczych:


Komitet naukowy

dr hab. Andrzej Sokala, prof. UMK - kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UMK oraz Centrum Studiów Wyborczych UMK. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK. W latach 1991-2004 dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. Obecnie najwięcej uwagi badawczej poświęca zagadnieniom zasady powszechności i wyborów kontraktowych.

dr hab. Marek Jeziński, prof. UMK - kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz prodziekan Wydziału Politologii i Studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego główne zainteresowania akademickie to socjologia polityki, antropologia polityki, marketing polityczny, współczesna kultura masowa i kultura popularna. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny politologii, socjologii, kulturoznawstwa, współczesnego teatru i muzyki popularnej. Opublikował książki: The Quest for Political Myth and Symbol in the Political Language of Akcja Wyborcza "Solidarność" and Sojusz Lewicy Demokratycznej (2003), Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III RP (2004) i Język przemówień politycznych Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego (2009) oraz jest redaktorem kilku prac zbiorowych. W chwilach wolnych od emocji naukowych gra w zespołach muzyki eksperymentalnej i improwizowanej Tacuara Nod i L2&T.

Komitet organizacyjny

dr Bartłomiej Michalak - adiunkt w Katedrze Teorii Polityki WPiSM UMK, sekretarz Rady Programowej Centrum Studiów Wyborczych oraz redakcji „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”. W przeszłości pracownik, obecnie współpracownik Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

dr Marek Sobczyk - adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego WPiA UMK, radca prawny. Od momentu powstania współpracuje z Centrum Studiów Wyborczych UMK. W kręgu jego zainteresowań prawem wyborczym szczególne miejsce zajmuje samorządowe prawo wyborcze.

mgr Anna Frydrych - asystent w Centrum Studiów Wyborczych UMK. Swoja uwagę koncentruje w kręgu systemów wyborczych w znaczeniu wąskim, zwłaszcza wokół systemów wyborczych stosowanych na Węgrzech.

mgr Wojciech Peszyński - doktorant w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WPiSM UMK. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajduje się szeroko pojęta tematyka wyborcza. Autor monografii „Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce” oraz kilku artykułów naukowych, uczestnik i sekretarz wielu konferencji.

mgr Aleksandra Seklecka - doktorantka w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WPiSM UMK. Autorka monografii pt. „Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Geneza, powstanie, działalność”. W kręgu jej zainteresowań znajduje szeroko pojęta tematyka mediów masowych, szczególnie w kontekście relacji ze światem polityki, marketing polityczny i public relations oraz problematyka feminizmu.

© 2009-2010 • autor serwisu • Bartłomiej Michalak • projekt graficzny • PMK Design