logo_umk

logo_zdiks

logo_csw

Konferencja naukowa

W dniach 10-11 grudnia 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia odbyła się ogólnokrajowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Studiów Wyborczych Wydziału Prawa i Administracji pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, ogólnopolskiego pisma politologicznego „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Torunia pt.:

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Prawo. Media. Społeczeństwo

W Konferencji udział wzięło czterdziestu prelegentów, politologów, medioznawców, prawników i socjologów, reprezentujących takie ośrodki akademickie jak: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Komisji Europejskiej i Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz samorządu wojewódzkiego i miejskiego. Poszczególne panele konferencyjne zgromadziły liczne grono osób zainteresowanych poruszaną tematyką.

Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań i analiz na temat funkcjonujących rozwiązań proceduralnych, przebiegu kampanii wyborczych, działań aktorów politycznych, roli mediów, reakcji społecznych związanych z udziałem Polski w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pięć lat obecności Polski w Unii Europejskiej oraz niedawno zakończone wybory do Parlamentu Europejskiego, skłaniały do podjęcia refleksji oraz podsumowania dotychczasowych doświadczeń wyborczych w tym obszarze. To dobry moment do podjęcia próby zbudowania pierwszych generalizacji oraz wniosków i zaleceń na przyszłość.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i była miejscem wielopoziomowej refleksji naukowej reprezentującej różne dyscypliny i orientacje badawcze. W zamierzeniu organizatorów spotkanie przedstawicieli różnych dziedzin, dyscyplin i specjalności jest szczególnie cenne ze względu na możliwość analizy zjawisk i procesów z punktu widzenia różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych. Taka wymiana doświadczeń oraz wspólna dyskusja z pewnością okaże się wartościowa poznawczo i stanowić będzie wstęp do pogłębionych, interdyscyplinarnych badań na temat procedur, instytucji, zachowań i procesów zachodzących w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Rezultatem konferencji jest, składająca się z dwóch tomów, publikacja. Książki mają charakter interdyscyplinarny. Znalazły się tutaj artykuły politologów, prawników, socjologów czy medioznawców, w których przygotowaniu partycypowali przedstawiciele różnych ośrodków akademickich z całego kraju. Więcej szczegółów można znaleźć w dziale publikacje pokonferencyjne.

baner4

© 2009-2010 • autor serwisu • Bartłomiej Michalak • projekt graficzny • PMK Design